E-GRAM

હાલ ઇ-ધરામાં નવનિયુક્ત મહેસૂલી તલાટીઓને નિમણુંક આપાઇ છે. જેને ઇ-ધરાની તાલીમ પણ આપાઇ રહી છે. જુના એજન્સીના ઓપરેટરોની પ્રથા રદ્દ કરી, નવનિયુક્ત રેવન્યુ તલાટીઓને આ કામગીરી સોંપવામાં આવી છે. અત્યારે મોટાભાગના તાલુકાઓમાં ઇ-ધરાની કામગીરી રેવન્યુ તલાટીઓ સંભાળી રહ્યા છે. અને બહુ જ સફળતા પુર્વક કામગીરી થઇ રહી છે. આ ઉપરાતં સબ ઇ-ધરાનો પાયલોટ પણ કદાચ શરૂ છે, જે પણ કંઇક નવી સફળતા લઇને આવશે. સરકારે પણ જોયું છે, અનુભવ્યું છે, અને સારો એવો પ્રતિભાવ પણ મળ્યો છે. સરકારને મહેસૂલી (રેવન્યુ) તલાટી પાસેથી ઘણી બધી આશા છે. અને એ સાકાર થશે જ. કેટલાક તાલુકામાં રેવન્યુ તલાટીઓને 135 ડીની નોટીસની કામગીરી આપવામાં આવેલ છે, તો કેટલાક તાલુકામાં અન્ય કામગીરી સોંપવામાં આવેલ છે. ભલે અત્યારે થોડું ગુચવાયેલ જણાતું હોય, પરંતુ ભવિષ્ય ઉજળું હોઇ શકે…
     https://revenuedepartment.gujarat.gov.in/g-r-books     


નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો 
http://www.gujaratinformatics.com/ 

http://www.revenuedepartment.gujarat.gov.in/revenuefinal/gujarati/tharavo.htm


¾ÛÐéÍÛäÅÛ ÜÈÛ½ÛÛ•Û¶ÛÛ ¶ÛÈÛÛ ¥ÁÛÈÛÛéNew 

¾ÛÐéÍÛäÅÛ ÜÈÛ½ÛÛ•Û¶ÛÛ ›æ¶ÛÛ ¥ÁÛÈÛÛé New  

----------------------------------------------------------

http://revenuedepartment.gujarat.gov.in/applications/mcontent.asp?title_id=119&ctype=%BE%DB%DB%DC%D0%FC%A9%DB%E0&SiteID=23&language=G