7 પગારપંચની
ડ્રાફ્ટ પત્ર હાઇલાઇટ્સ રજૂ કરવાની

 J.R.BHOSALE દ્વારા


1. પગાર ધોરણની 01-01-2016 ના રોજ કર્મચારી દ્વારા પગાર બેન્ડ + જી.પી. + 100% ડીએ પગાર દોરવામાં પગાર આધારે ગણતરી કરવામાં આવે છે

2. 7 સીપીસી અહેવાલ w.e.f. અમલ કરી શકાય 01-01-2016

3. સ્ક્રેપ નવી પેન્શન યોજના અને ઓલ્ડ પેન્શન અને કુટુંબ પેન્શન યોજના હેઠળ તમામ કર્મચારીઓ આવરી લે છે.

4. JCM MTS (કુશળ) Rs.26,000 વડાપ્રધાનપદ માટે લઘુત્તમ વેતન પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે

8: લઘુત્તમ અને મહત્તમ વેતન 5. ગુણોત્તર 1 પ્રયત્ન કરીશું.

MTS માટે માગણી લઘુત્તમ વસવાટ કરો છો વેતન પર આધારિત પગાર ધોરણ નક્કી કરવા માટે 6. સામાન્ય ફોર્મ્યુલા PB + જી.પી. X 3.7 ચૂકવણી છે.

પગાર 5% @ ઈજાફો 7. વાર્ષિક દર.

પ્રમોશન = 2 ઇન્ક્રીમેન્ટ અને હાજર અને પ્રમોશનલ પોસ્ટ્સ (ઓછામાં ઓછા 3000) વચ્ચે પગાર તફાવત પર પગાર 8. ફિક્સેશન.

9. માગણી પગાર માળખું નીચે મુજબ છે: -

               (રૂ.) સૂચિત બહાર નીકળતા

PB-1, જી.પી. Rs.1800 26,000

PB-1, જી.પી. Rs.1900]
PB-1, જી.પી. Rs.2000] 33, 000

PB-1, જી.પી. રૂ. 2400]
PB-1, જી.પી. Rs.2800] 46,000

PB-2, જી.પી. Rs.4200 56,000

PB-2, જી.પી. Rs.4600]
PB-2, જી.પી. Rs.4800] 74,000

PB-2, જી.પી. Rs.5400 78,000

સીપીઆઇ 12 માસિક સરેરાશ, 1 લી જાન્યુ અને 1 લી જુલાઈ દર વર્ષે પર ચુકવણી આધારે 10. મોંઘવારી ભથ્થાં.

કુલ પગાર + ડીએ + + પૂર્ણ TA આધારે 11. અતિકાલિક ભથ્થાઓ.

વ્યક્તિઓ તમામ સરકારી લેણાંની 12 જવાબદારીઓ માફ કરવામાં સંવાદિતા માં મૃત્યુ પામ્યા હતા.

13. ટ્રાન્સફર નીતિ - ગ્રુપ `સી અને` ડી સ્ટાફ ટ્રાન્સફર કરી ન જોઈએ. ડીઓપીટી 5 સીપીસી ભલામણ મુજબ સ્પષ્ટ કટ માર્ગદર્શિકા જારી કરીશું. સરકારી. પ્રમોશન પર મ્યુચ્યુઅલ ધોરણે સ્થળાંતર કરવા માટે દરેક વિભાગ માં ટ્રાન્સફર નીતિ થી જોઈએ. નીતિ ઉલ્લંઘન રજૂ કરાયેલા કોઈપણ ક્રમમાં પ્રતિનિધિત્વ પર વિભાગના વડા દ્વારા રદ કરવામાં ફ્રેમ્ડ.

14. વાહન ભથ્થું -

એક્સ વર્ગના શહેરો વાય વર્ગના શહેરો

Rs.75,000 Rs.7500 + ડીએ Rs.3750 + ડીએ સુધી ચુકવવા

Rs.75,000 Rs.6500 + ડીએ Rs.3500 + ડીએ ઉપર પે

13. પ્રતિનિધિમંડળ ભથ્થું દર ડબલ અને એ જ સ્ટેશન પર પગાર 10% અને બહાર સ્ટેશન પર પગાર 20% ચૂકવણી કરવી જોઈએ.

પોસ્ટ 14 વર્ગીકરણ હાજર ગ્રુપ એ, પૂર્વે બદલે એક્ઝિક્યુટિવ અને નોન એક્ઝિક્યુટિવ પ્રયત્ન કરીશું

4 સીપીસી દ્વારા એસપીએલ / ભથ્થું સાથે બદલી કરવામાં આવી હતી, જે 15 ખાસ પગાર પગાર ધોરણની કાપ મૂકવો પાછા લાવવા આવશે.

16. સ્ક્રેપ ડાઉનસાઈઝીંગ, આઉટસોર્સિંગ અને સરકારી Contracting. નોકરી.

17. નિયમિત બધા પરચુરણ શ્રમ અને પેન્શન માટે નિયમિત સેવા અને અન્ય તમામ લાભો, પ્રથમ બે વર્ષ બાદ તેમના સમગ્ર સેવા ગણતરી. તેઓ કોન્ટ્રાકટરો કામદારો આકર્ષક દ્વારા બહાર ફેંકવામાં ન હોવી જોઇએ.

18. હાલમાં MACPs યોજના 8,15,21,26 પૂર્ણ થયા બાદ પાંચ પ્રમોશન અને જુનિયર સાથે પગાર અપ વેગ લાભ સાથે 30 વર્ષ આપીને બદલી શકાય.

19. PLB દ્વિપક્ષીય કરાર છે, તે 7 સીપીસી perview બહાર પ્રયત્ન કરીશું.

20 હાઉસિંગ સુવિધા: -

(એક) આવાસ ભાડે લેવા અને સરકારી ફાળવવાનો દિલ્હીમાં 70% ઘરો અને અન્ય તમામ નગરોમાં 40% હાંસલ કરવા માટે. કર્મચારીઓ.

(ખ) વિભાગ દ્વારા સંપાદિત જમીન અને મકાન સરકારી માટે ઘરો બાંધવા માટે વાપરી શકાય છે. કર્મચારીઓ.

21. મકાન બાંધકામ માટે ભથ્થું: -

(એક) HBA ની પ્રક્રિયા સરળ
(ખ) બીજા અને ઉપયોગ ઘરો ખરીદી માટે ઉમેદવારી નોંધાવવા

22. સામાન્ય કેટેગરી - એક જ પર્કારના કામ માટે સમાન પગાર પૂરી પાડવામાં આવે.

23. સી.પી. નિમણૂક - 5% ટોચમર્યાદા દૂર કરો અને ત્રણ મહિનાની અંદર નિમણૂક આપે છે.

24 પ્રવાસ ભથ્થું: -
'A1' અને 'એ' વર્ગના શહેરો અન્ય શહેરોમાં

દિવસ દીઠ દિવસ Rs.3500 + ડીએ દીઠ એ અધિકારીગણ Rs.5000 + ડીએ
દિવસ દીઠ દિવસ Rs.2500 + ડીએ દીઠ બી બિન-અધિકારીગણ Rs.4000 + ડીએ

25 સંયુક્ત ટ્રાન્સફર ગ્રાન્ટ: -

વ્હીલર વેગન 50 + ડીએ (રૂ .1 કિલો દીઠ અને કિલોમીટર દીઠ એક કન્ટેનર) માર્ગ 8 દ્વારા કિમી પ્રતિ માલગાડી / દર દ્વારા એક્ઝિક્યુટિવ ક્લાસ 6000 કિલો

નોન એક્ઝિક્યુટિવ ક્લાસ 3000 કિલો - Do - -do-

26. બાળકો શિક્ષણ ભથ્થું ગ્રેજ્યુએટ, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ, અને બધા પ્રોફેશનલ કોર્સ સુધી માન્ય હોવું જોઈએ. બાળકો શિક્ષણ ભથ્થું માટે કોઇ બે બાળકો પરવાનગી આપે છે.

3000 ઓછામાં ઓછા લાભ સાથે ફીડર ગ્રેડ બે ઇન્ક્રીમેન્ટ - પ્રમોશન પર પગાર 27 ફિક્સેશન.

28. ઘરભાડા ભથ્થું

એક્સ વર્ગના શહેરો 60%
અન્ય કોઇ વર્ગીકૃત શહેરો 40%
અવર્ગીકૃત સ્થાનો 20%

29. શહેર-ભથ્થું

`એક્સ 'વર્ગના શહેરો` વાય' વર્ગના શહેરો
એ Rs.50,000 સુધી ચુકવવા - 10%, 5%
Rs.50,000 6% લઘુત્તમ રૂ 5000 3% લઘુત્તમ Rs.2500 ઉપર બી પે

બધા પેરા-મેડિકલ અને સ્ટાફ હોસ્પિટલોમાં કામ કરવા માટે 30 પેશન્ટ કેર ભથ્થું.

31. બધા ભથ્થાં ત્રણ ગણો વધારો થયો છે કરી શકાય છે.

32. NE પ્રદેશ લાભો - પગાર 37.5 @ ખાસ ફરજ ભથ્થું ચુકવણી.

33. તાલીમ: - માં સેવા તાલીમ માટે પૂરતો બજેટ.

34. છોડો ઉમેદવારી

(I) 15 દિવસ માટે પરચુરણ રજા 08 થી 12 દિવસ અને 10 દિવસ વધારે છે.
(Ii) નેશનલ રજા તરીકે મે ડે જાહેર

(Iii) હોસ્પિટલ છોડી કિસ્સામાં, છોડી મહત્તમ 24 મહિના છત દૂર કરો અને 120 દિવસ સંપૂર્ણ ચુકવણી અને બાકીના અડધા ચુકવણી.

ચઢેલી રજા 400 દિવસો (iv) માટે પરવાનગી આપે છે સંચય

(V) 50% રજા એન્કેશમેન્ટ જ્યારે ક્રેડિટ પર સર્વિસ 20 વર્ષ પછી લાયકાત સેવા પરવાનગી આપે છે.

(Vi) રાષ્ટ્રીય રજા એલાવન્સ (NHA) - ઓછામાં ઓછી એક દિવસ પગાર અને યોગ્યતાના માપદંડ બધા બિન કાર્યકારી કર્મચારીવર્ગ માટે દૂર કરી શકાય છે.

અર્ધા પગારે રજા ના (vii) પરમિટ એન્કેશમેન્ટ.

(Viii) સ્ત્રી કર્મચારીઓ માટે 240 દિવસ પ્રસૂતિ રજા વધારવા અને પુરૂષ કર્મચારીઓ માટે 30 દિવસ પિતૃત્વની રજા વધારે છે.

35. LTC

(એક) પરવાનગી અંદર અને NE પ્રદેશ બહાર હવા દ્વારા મુસાફરી કરવા.
(ખ) બે વર્ષે એકવાર સમયગાળાના વધારવા માટે.
(C) જીવનકાળ દરમિયાન દેશની બહાર એક મુલાકાત

36. આવકવેરા:

(I) પગારદાર કર્મચારીઓ માટે 30% પ્રમાણભૂત કપાત માટે પરવાનગી આપે છે.
(Ii) તમામ ભથ્થાં છૂટ.
(Iii) હેઠળ છત મર્યાદા વધારવા:
(અ) સામાન્ય - 2 લાખ લાખ 5
(ખ) ક્રમ નાગરિક - 2.5 લાખ 7 લાખ
ઉંમર 80 વર્ષ ઉપર (C) ક્રમ નાગરિક - 5 લાખ લાખ 10
(Iv) પેન્શન અને કુટુંબ પેન્શન અને મોંઘવારી રાહત પર કોઈ આવકવેરો.

35. (ક) બધા નોન-એક્ઝિક્યુટિવ સ્ટાફ માટે તંત્ર સંભાળવા અસરકારક ફરિયાદ.

(ખ) સ્પોટ પતાવટ
(C) એક વર્ષમાં ત્રણ બેઠકો શેડ્યૂલ જાળવો
(ડી) વિભાગ કાઉન્સિલ તમામ સ્તરે પુનઃસજીવન કરવામાં
કરાર અમુક ફેરફાર ફોર્મ શોધવા માટે અસ્વીકાર પહેલાં સ્ટાફ સાઇડ સાથે ચર્ચા કરવી જો નહિં, તો (ઈ) આર્બિટ્રેશન એવોર્ડ, છ મહિનાની અંદર અમલ કરી શકાય.

36. 6 ઠ્ઠી સીપીસી તમામ બાકી ફેરફારોનું શોર્ટિંગ માટે આર્બિટ્રેટર નિમણૂંક કરે છે.

ઈજાફો 37. તારીખ - 1 લી જાન્યુઆરી અને 1 લી જુલાઈ દર વર્ષે. 31 મી ડિસેમ્બર અને 30 મી જૂનના રોજ નિવૃત્ત કર્મચારીઓ કિસ્સામાં, તેઓ સેવાના છેલ્લા દિવસે એક ઈજાફો આપવામાં આવવી જોઈએ, 31 મી ડિસેમ્બર અને 30 મી જૂન એટલે કે, અને તેમના નિવૃત્તિઓ લાભ જ ઉમેરીને ગણતરી કરવી જોઇએ.

38. જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ: રૂ સુધી સક્રિય વીમા યોજના આવરી જોખમ. 7,50,000 / - નોન એક્ઝિક્યુટિવ અને રૂ. 3,50,000 / - રૂ માસિક ફાળો દ્વારા કુશળ સ્ટાફ છે. 750 / - અને રૂ. 350 / - અનુક્રમે.

39. પોઇન્ટ પગાર ફિક્સેશન નિર્દેશ કરે છે.

મહિલા કર્મચારીઓને 40 વધારાના લાભો

 (I) મહિલાઓ માટે 30% આરક્ષણ.
જ સ્ટેશન પર પતિ અને પત્ની (ii) પોસ્ટ.
દીર્ઘકાલીન રોગ માટે (iii) એક મહિના ખાસ બાકીના
(Iv) ચાઇલ્ડ કેર રૂપાંતર કૌટુંબિક કેર છોડો માં મૂકો
(V) Flexi સમય

41. ગ્રેચ્યુઇટી:

16 ½ મહિના હાલની ટોચમર્યાદા દૂર કરી અને ગ્રેચ્યુઇટી ક્વોલિફાઇંગ સેવા દરેક વર્ષ માટે અડધા મહિના પગાર @ ચૂકવવામાં આવશે.
ગ્રેચ્યુઈટી માટે 10 લાખની ટોચમર્યાદા મર્યાદા દૂર કરો.

42. પેન્શન:

હાલમાં ડ્રો અંતિમ પગાર 67% (LPD) ને બદલે 50% @ (i) પેન્શન.
રાજીનામું કિસ્સામાં લાયકાત સેવા 10 વર્ષ પછી (ii) પેન્શન.
(Iii) વધારો પેન્શન હેઠળ ઉંમર આધારિત:
65 વર્ષ - LPD 70%
70 વર્ષ - LPD 75%
75 વર્ષ - LPD 80%
80 વર્ષ - LPD 85%
85 વર્ષ - LPD 90%
90 વર્ષ - LPD 100%
1.1.2006 પહેલાં નિવૃત્ત માટે પેન્શન (iv) સમાનતા.
(V) ઉન્નત કુટુંબ પેન્શન સામંજસ્ય અને સામાન્ય મૃત્યુ મૃત્યુ કિસ્સામાં જ પ્રયત્ન કરીશું.
(Vi) 10 વર્ષ પછી, કુટુંબ પેન્શન LPD 50% પ્રયત્ન કરીશું.
ભરતી ઉંમર શોધી 28 વર્ષની વય સુધી પુત્ર (vii) કુટુંબ પેન્શન.
(Viii) સ્થિર મેડિકલ એલાવન્સ (FMA) @ Rs.2500 / - દર મહિને.
(Ix) પણ માતાપિતા માટે medicalk સુવિધાઓ વધારો.
(X) મળતું એચઆરએ પેન્શનરો છે.
ઉપર સંપૂર્ણ પેન્શન 1 / 3rd માટે CPF / SRPF નિવૃત્ત માટે રહેમરાહે પેન્શન (xi) સુધારો.