ગુજરાત સરકાર રાજ્યના ફિક્સ પગારદારો માટે ખુશીના સમાચાર લઇને આવ્યું છે. 2006થી ફિક્સ પગારધારક તરીકે ફરજ બજાવતા રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓને નવા પગારવધારાનો અમલ ફેબ્રુઆરી 2017થી થશે. રાજ્ય
સરકાર દ્વારા 63થી 90 ટકા સુધીનો પગાર વધારો કરાયો છે.
વર્ગ 4ના કર્મચારીઓને ચૂકવાતા 10, 400માં 63 ટકાનો વધારો
વર્ગ - 4ના કર્મચારીઓનો પગાર વધીને 16, 224 કરાયો
તલાટી, કોન્સ્ટેબલ, વિદ્યાસહાયકને 73 ટકાનો વધારો
બીજી કેડરના કર્મચારીઓને 19950 ચૂકવાશે
1 લાખ 18 હજાર 738 કર્મચારીઓને મળશે આ લાભ
નિયુક્તિના પ્રથમ દિવસથી જ તમામ લાભો મળતા થઇ જશે
સરકાર પર 1 હજાર 300 કરોડનો બોજો પડશે
જે કાયમી થઇ ચુક્યા છે તેમને પણ ખુબ મોટો લાભ મળશે
1 ફેબ્રુઆરીથી તમામ કર્મચારીઓનો થશે પગાર વધારો
1.18 લાખ કર્મચારીઓને મળશે લાભ
2006થી ચાલી આવતા પગાર ધોરણોમાં કરાયો વધારો
ત્રીજી કેડરના કર્મચારીઓના પગારમાં 90 ટકાનો વધારો
ત્રીજી કેડરના કર્મચારીઓને 31, 340 ચૂકવાશે